Mēs radām pozitīvas pārmaiņas!

Pakalpojumi

Stratēģiskā plānošana

 Veicam klasiskos stratēģiskās plānošanas darbus, analizējot esošo situāciju, veicot SVID analīzi, nosakot redzējumu, mērķus, izstrādājot rīcības plānu, nospraužot sasniedzamos rādītājus un izveidojot vienkāršu, bet efektīvu stratēģijas ieviešanas un uzraudzības sistēmu.
 • Darba gaitā esam ieguvuši pieredzi tādās stratēģiskās plānošanas niansēs, kā:
  ·         Specializācijas noteikšana,
  ·         Finanšu prognozēšana,
  ·         Demogrāfiskā analīze, tai skaitā ar kohortas metodi,
  ·         Globālo tendenču, ārējās vides analīze,
  ·         Stratēģisko dilemmu nospraušana un analīze,
  ·         Scenāriju analīzi un citas.
  Labprāt palīdzam veikt arī tikai daļu no stratēģiskās plānošanas aktivitātēm, piemēram, strukturējot plānošanas dokumentus vai organizējot plānošanas seminārus.

Atbalsts eksportam

 Visiem ir zināms, ka pie esošās demogrāfiskās un ekonomiskās situācijas, vietējais tirgus ir ierobežots un ir maz iespēju plaši atvērt spārnus veiksmīgam biznesa uzplaukumam. Tieši tāpēc mēs piedāvājam plašu un ļoti personalizētu piedāvājumu klāstu eksporta attīstībai
  • Izvērtējam biznesa modeļa atbilstību eksportam un/vai izstrādājam eksportam piemērotu biznesa modeli
  • Izstrādājam un īstenojam eksporta (attīstības) plānu
  • Palīdzam izvēlēties primāros mērķa tirgus
  • Izstrādājam tirgus pētījumus
  • Organizējam un īstenojam eksporta vizītes, tajā skaitā piedaloties tajās
  • Nodrošinām atbalstu vāciski runājošajās zemēs no biroja Rostokā

Projektu izstrāde

 Mums ir bagātīga pieredze veiksmīgu projektu pieteikumu un izmaksu un ieguvumu analīžu sagatavošanā dažādiem projektu konkursiem dažādās nozarēs, t.sk., izglītības, transporta pakalpojumu, ceļu būvniecības, infrastruktūras rekonstrukcijas, degradēto teritoriju sakārtošanas uzņēmējdarbības attīstībai u.c. nozarēs.

Biznesa modelēšana

 Mēs īpašu uzmanību veltām biznesa modelēšanai, izmantojot kompānijas Strategyzer.com izveidoto un starptautiski atzīto metodoloģiju, pēc kuras strādā tādas kompānijas kā Nestle, Fujitsu, Medtronic u.c., kā rezultātā klients iegūst īpašu, situācijai un vajadzībām atbilstošu biznesa modeli.

Pieredze

Mūsu eksperti pēdējo gadu gaitā ir izstrādājuši virkni stratēģiskās plānošanas dokumentu, t.sk., pašvaldību, valsts institūciju un zinātnisko institūtu plānošanas dokumentus, nozaru plānošanas dokumentus, kā arī nacionāla mēroga stratēģijas un attīstības programmas, piemēram:
·         Zinātniskā institūta „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR” attīstības stratēģija 2015. – 2020.gadam;
·         Latvijas antidopinga programma 2017. – 2021.gadam;
·         Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2016.-2020.gadam;
·         Mārupes novada kultūrvides un tradīciju attīstības plāns;
·         Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014. – 2020.gadam;
·         Lielupes ostas attīstības programma 2014.-2022.gadam;
·         Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013 – 2020.gadam;
·         Latvijas Aviācijas muzeja un vēsturiskās aviācijas tehnikas darbnīcu attīstības koncepcija;
·         Atbalsts  VAS “Valsts nekustamie īpašumi” attīstības stratēģijas izstrādē;
·        Fokusgrupu diskusiju organizēšana Alūksnes novada attīstības programmas  izstrādes ietvaros;
·        Iecavas novada izglītības un sporta attīstības stratēģijas un rīcības plāna 2018.-2026.gadam izstrāde ;
Eksporta jomā izceļamies ar to, ka veidojam ciešu sadarbību ar klientu, izpētām patiesās vajadzības un uz tām orientējam visu darbību, piemeklējot vispiemērotākos eksporta tirgus un sadarbības partnerus, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdzot izveidot eksportam draudzīgu biznesa modeli.
Mums ir bagātīga pieredze veiksmīgu projektu pieteikumu un izmaksu un ieguvumu analīžu sagatavošanā dažādiem projektu konkursiem dažādās nozarēs, t.sk., izglītības, transporta pakalpojumu, ceļu būvniecības, infrastruktūras rekonstrukcijas, degradēto teritoriju attīstības u.c..

Par mums

Mēs esam konsultāciju uzņēmums, kas tiecas pēc izcilības. Darbu izpildē vienmēr piesaistām profesionālus jomas ekspertus, lai mūsu klienti būtu gandarīti par sadarbību un rezultātā iegūtu labāko sniegumu.

 

Mūsu vērtības

Vienmēr līdzās mēs esam kopā ar jums visos posmos līdz sasniedzam rezultātu
Profesionāls sniegums, ko garantē jomas labākie eksperti un cieša sadarbība ar klientu
Uzticamība mēs vienmēr izpildām savus solījumus

Kontakti

SIA “NK konsultācijas”
Reģistrācijas Nr. 4010397981
Ziepju iela 9-70, Rīga, LV-1004
office@nkconsulting.lv
Valdes locekle Zanda Kalniņa
+371 29484827
zanda.kalnina@nkconsulting.lv